Vă rugăm să luați în considerare faptul că la congresul nostru toate prezentările sunt orale.
Este absolut necesar să fiți înscris ca participant activ pentru a putea susține o prezentare și a vă primi diploma. Autorii/Coautorii care doresc să primească diplomă trebuie să fie de asemenea înscriși la congres.

Participanții activi ai Congresului Internațional de Medicină Dentară pentru studenți și tinerii stomatologi DENTis 2020 au obligația de a lua în considerare următoarele criterii pentru rezumatul lucrării științifice:

 • Rezumatul trebuie să fie redactat și trimis atât în limba română cât și în limba engleză
 • Titlul trebuie să fie scris cu majuscule
 • Numele autorului, coautorului și coordonatorului trebuie să fie scrise fiecare pe un rând separat; funcția persoanei în cauză trebuie să fie scrisă înaintea numelui (ex: Prof. Dr. JONES)
 • Numele de familie trebuie să fie scris cu majuscule, iar prenumele cu litere mici (ex: Thomas JONES)
 • Este obligatoriu să fie notat numele universității de proveniență
 • Rezumatul trebuie să conțină:
  – Introducere
  – Scop
  – Material și metodă
  – Rezultate
  – Discuții
  – Concluzie
  – Cuvinte cheie (între 3 și 5)
 • Rezumatul nu trebuie să depășească o pagină pentru fiecare limbă, acordându-se o atenție specială gramaticii
 • Fontul trebuie să fie Times New Roman, mărimea 12
 • Este obligatorie folosirea diacriticelor
 • Abrevierile sunt permise dacă au fost explicate anterior
 • Numărul de autori ai fiecărei lucrări științifice nu trebuie să depășească 2 persoane, cel de coautori 5 persoane, iar pe post de coordonator poate fi doar o singură persoană

Este obligatoriu a se specifica secțiunea în care se încadrează proiectul dumneavoastră (Clinică sau Preclinică).

În cazul în care rezumatul nu va fi redactat conform regulilor, autorul va fi somat, având obligația să refacă lucrarea astfel încât aceasta să corespundă tuturor criteriilor și să retrimită.

Nu uitați că termenul limită pentru participanții activi este data de 25 februarie. Orice rezumat trimis după această dată nu va mai fi luat în considerare.

În cadrul congresului este obligatoriu să aveți o prezentare în limba engleză (.pptx ‹sau Keynote convertită în .pptx›) ce trebuie să fie transferată pe computerul nostru cu maxim 30 de minute înaintea începerii sesiunii științifice de comunicare a studenților. Nu puteți să vă aduceți propriul laptop. Timpul maxim de desfășurare a prezentării este de 7 minute urmate de alte 3 minute alocate întrebărilor provenite de la juriu (nu este obligatoriu). Puteți prezenta atât în limba română, cât și în limba engleză. Vă rugăm să luați în considerare că fiecare document/prezentare va fi ștearsă după ce sesiunile se vor încheia.

Veți primi orarul prezentărilor cu câteva zile înainte de începerea congresului. Vă sugerăm să veniți la locație mai devreme având în vedere faptul că prezentările anterioare se pot termina mai repede. Vă sugerăm să veniți la locație mai devreme având în vedere faptul că prezentările anterioare se pot termina mai repede.

Vă vom oferi mai jos câteva indicații pentru a obține un rezumat de succes:
Titlul: trebuie să reflecte conținutul rezumatului, evidențiind clar tema cercetării sau studiului.
Introducerea: trebuie să conțină informația necesară introducerii în tema cercetării, să evidențieze subiectul și întrebarea pe care se bazează studiul respectiv. Introducerea are scopul de a clarifica motivul aflat în spatele întrebării.
Metoda și materialele: redactați o listă cu materialele utilizate și metodele utilizate. Descrieți abordarea aleasă, variabilele dependente și independente, testele statistice.
Rezultate: Descrieți rezultatele obținute bazate pe scopul studiului și metodele aplicate.
Discuții: Urmăriți 3 aspecte: răspunsurile, discuțiile, relevanța. Oferiți un sumar ar rezultatelor obținute. Puteți de asemenea integra și alte aspecte dacă sunt importate pentru lucrarea dumneavoastră, precum: condițiile ce ar putea schimba rezultatele cercetării, influența în diverse domenii de cercetare sau alte referiri.
Concluzia: Răspundeți la întrebarea inițială a studiului. Este vital să clarificați relevanța lucrării dumneavoastră.
Cuvinte cheie: Cele mai importante cuvinte din cadrul lucrării precum: subiectul, domeniul, metodele, ș.a.m.d.

Autorii, coautorii și coordonatorii
Autorii– persoane care au contribuit la fiecare aspect al lucrării: ideea, documentația și conceperea, cercetarea propriu-zisă, obținerea datelor și interpretarea acestora, redactarea formei finale a lucrării științifice.
Coautorii– persoane a căror implicare a fost mai redusă sau au contribuit la realizarea unui număr mai scăzut de aspecte ale lucrării.
Coordonatorul – persoana care supraveghează și coordonează; instituția educațională de proveniență trebuie menționată obligatoriu.